ประชาสัมพันธ์โครงการ 15

ประชาสัมพันธ์โครงการ 15

ลำดับรายการประกาศวันที่
14 การจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเปล่าโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา) 29 มีนาคม 2562
13 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำการขายโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา) 22 มีนาคม 2562
12 อัตราค่าบริการสาธารณะสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา) 20 มีนาคม 2562
11 การก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยโครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา) 20 มีนาคม 2562
10 การจัดรายการส่งเสริมการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ ที่ดินเปล่า ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด (65/2561) 07 พฤศจิกายน 2561
9 การแก้ไขประกาศสหกรณ์ ที่ 62/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และ ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 63/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด (64/2561) 01 พฤศจิกายน 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด (63/2561) 01 พฤศจิกายน 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด (62/2561) 01 พฤศจิกายน 2561
6 เปิดจองจำหน่ายบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โซน 2 จำนวน 7 หลัง (58/2561) 04 ตุลาคม 2561
5 เปิดจองจำหน่ายบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โซน 1 จำนวน 2 หลัง (58/2561) 04 ตุลาคม 2561
4 เปิดจองจำหน่ายบ้านพร้อมที่ดินสร้างเสร็จ จำนวน 7 หลัง (57/2561) 04 ตุลาคม 2561
3 รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ จำนวน 1 อัตรา (56/2561) 17 กันยายน 2561
2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำการขาย โครงการเคหสถาน 15 (ลำลูกกา) (54/2561) 07 กันยายน 2561
1 รับสมัครงาน (46/2561) 26 กรกฎาคม 2561
Visitors: 16,351