ที่ดิน (โครงการ 15)

ที่ดินเปล่า โครงการ 15

land-bhc15

          สหกรณ์ฯมีที่ดินเปล่าภายในโครงการเพื่อเปิดขายให้กับสมาชิกที่ต้องการซื้อที่ดินเปล่าแล้วปลูกสร้างบ้านตามแบบของตนเองที่ต้องการได้ ตาม ที่ดินเปล่าที่จำหน่ายอยู่นั้น จะมีที่ดินเปล่า โซน C และ C1 แต่เนื่องจากได้จำหน่ายหมดไปแล้วเหลือเพียงบางส่วนในที่ดินเปล่าโซนดังกล่าว จำนวน 21 แปลง ส่วนที่ดินเปล่าในโซน B และ B1 เป็นที่ดินซึ่งไว้ปลูกสร้างบ้าน แต่ทางสมาชิกต้องการกันเยอะ ทางสหกรณ์ฯ จึงได้ทำการขออนุญาติแก้ไขผังจัดสรรที่ดินใหม่ โดยให้ที่ดินเปล่าในโซน B และ B1 เป็นที่ดินเปล่าที่เปิดจำหน่าย ขณะนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้วคงเหลือที่ดินเปล่าในโซนดังกล่าวจำนวน 41 แปลง รวม เป็นจำหน่ายที่ดินเปล่าทั้งสองโซนที่คงเหลือทั้งสิ้น 62 แปลง

ตารางราคาที่ดิน
Visitors: 16,352